Cara Menukar Format Tarikh dalam Excel 2010

Microsoft Excel 2010 cukup baik dalam mengenali data yang sesuai dengan kriteria tertentu dan menukar data tersebut kepada format yang sesuai. Satu kes di mana ini benar terutamanya adalah dengan tarikh. Jika anda memasukkan apa-apa yang boleh ditafsirkan oleh Excel sebagai tarikh, ia akan menukarnya kepada format tarikh yang dipilih pada masa ini. Walau bagaimanapun, bergantung pada keperluan anda, lokasi geografi dan pilihan peribadi, format yang Excel pilih mungkin bukan pilihan peribadi anda. Nasib baik anda boleh belajar cara menukar format tarikh dalam Excel 2010 dengan memilih daripada salah satu daripada beberapa format sel tarikh yang berbeza. Sebaik sahaja anda telah memilih format tarikh dan menggunakannya sama ada pada keseluruhan baris, lajur atau sel, maka Excel akan sentiasa memaparkan tarikh dalam sel tersebut dengan format yang anda pilih.

Tukar Cara Excel 2010 Memaparkan Tarikh

Perkara yang menarik tentang bekerja dengan tarikh dalam Excel 2010 ialah semuanya disimpan secara asli dalam format yang sama. Oleh itu, apabila anda menggunakan perubahan format pada sekumpulan sel, mereka semua akan mengambil format baharu secara automatik, tanpa anda perlu kembali dan membetulkan nilai yang tersilap.

Langkah 1: Mulakan dengan membuka fail Excel yang mengandungi tarikh yang anda ingin ubah formatnya.

Langkah 2: Pilih tab di bahagian bawah tetingkap untuk memaparkan lembaran kerja dengan tarikh yang anda mahu format semula.

Langkah 3: Gunakan tetikus anda untuk memilih sel, kumpulan sel, lajur atau baris yang mengandungi tarikh yang anda mahu format semula.

Langkah 4: Klik kanan pada salah satu sel yang diserlahkan, kemudian pilih Format Sel.

Langkah 5: Klik pada Nombor tab di bahagian atas tetingkap, jika ia belum dipilih.

Langkah 6: Klik pada Tarikh pilihan dalam kategori bahagian di sebelah kiri tingkap.

Langkah 7: Klik format tarikh yang diingini daripada taip bahagian di tengah tingkap.

Langkah 8: Klik pada okey butang di bahagian bawah tetingkap.